Sobre el Projecte Úter

[ENG] translation below

D’entre les intenses mobilitzacions viscudes a l’estat espanyol en els darrers anys, el «debat» sobre l’avortament se’ns va fer necessari i alliberador. Enteníem que abordar el tema des de la narració gràfica, deixant de banda el llenguatge escrit, podia convertir el treball en una eina de comunicació útil. Això ens interessava molt perquè ens permetia treballar un tema històric i universal que segueix essent un tabú arreu del món.

Amb l’objectiu de crear un mural que afavorís la comunicació, vàrem començar a recol·lectar històries de persones de manera oral, a entrar en diàleg amb elles, a generar converses. A partir d’aquests materials sensibles, algunes històries es convertiren en anècdotes que apareixen posteriorment al dibuix. D’altres ajudaren a emmarcar el tema, a guanyar perspectiva, a problematitzar la qüestió. Com el col·lectiu La colmena, reivindicam les històries transmeses oralment i la creació d’imatges de lectura i digestió lentes. Per la seva inspiració, a Úter hi apareixen animals, alguns dels quals representen persones i no, en cap cas, humans. Si us hi fixeu, la majoria de noms dels animals del pòster s’utilitzen per insultar les dones. Funciona com a catarsi resignificar aquests noms de manera apoderada.

Serà un plaer poder compartir-lo així com es va elaborar; les presentacions del mural contaran les històries viscudes i posaran qüestions damunt la taula. A més, ens esforçarem per estar obertes i flexibles a noves aportacions. Benvingudes!


 

About Uter Project

Among the intense mobilizations that have taken place in Spain in recent years, a”debate» about abortion seemed necessary and liberating to us. We considered addressing the issue using a graphic narrative, leaving aside the written language, so the work could turn into a useful communication tool that would allow us to work on a very historic and universal topic that is still taboo around the world.

Aiming to create a mural that favored communication, we began to collect different people’s stories told orally, to engage in dialogue with them and generate conversations. Some stories turned into anecdotes that appear translated into metaphors in the final drawing. Others helped to frame the issue to gain perspective, to problematize the issue. Just like the Beehive Collective does, we reclaim oral transmission of stories and the creation of images that need to be assimilated slowly. Also, we use animals to represent people’s stories. If you look carefully, you’ll see how most of the names of animals that appear in the poster are used to insult women, specially in the spanish language. They suddenly became the heroines of this story, so we can reaproppiate those words in an empowering way

We want to share this project and the process that made it by organizing presentations in which we tell the stories behind this mural. This zine is a written version so folks can take it home with them and explore the image more thoroughly. We are always open and flexible to feedback and new ideas and contributions.

Welcome!